Burger Bosbeheer

Eigenaarschap is het begin van een mooiere wereld

Natuurbeschermingsorganisaties worden uitgedaagd in deze tijd . De visie op beheer staat ter discussie. Houtoogst, natuurbescherming, cultureel erfgoed het zijn allemaal factoren die meespelen. Voor verschillende bomen in de bossen zijn er kaders te bedenken (en nodig) om ze beter te beschermen, want we willen ook dikke bomen en ook her en der een opstam gestorven boom.

Het ene beheer kost meer dan het andere, maar waar het om gaat, is om goed te beheren. Daarom roepen we burgerbosbeheer in het leven, samen met vrijwilligers kan het beter en goedkoper. De burger raakt betrokken en krijgt het gevoel van eigenaarschap en levert naast een financiële bijdrage ook de benodigde mankracht. De eigenaar beheerder levert de kennis en deelt zijn zorg en bewaakt de randvoorwaarden welke gezamenlijk zijn ondertekend.
Via een burger systeem die per boom, perceel of laan een adoptie doen, ontstaat de mogelijkheid om een wijze van beheer te plegen welke past bij het huidige bos. 'Respect' is het sleutelwoord en gelijk een gezonde houding die wij aan onze kinderen meegeven.

De meeste bossen zijn nu op een bepaalde leeftijd en dat brengt alleen al vragen met zich mee en door een wederkerigheid in het beheer waarbij de staat of eigenaar de burger een vorm van eigenaarschap gunt, om mede te bepalen wat wel en niet kan geloven wij dat we zo onze bossen nog voor de komende generaties veiligstellen.

Markante percelen

Over smaak valt niet te twisten,

Markante lanen

een grote verantwoording

Markante bomen

wat is de toekomst

DE B's

De huidige manier van beheer is Beheren, Benutten, Beschermen (en niet perse in deze volgorde).
Wij denken dat er meer B' bij passen, Burgers, Burgemeester, Bewoners (beesten), Beleid en Boswachters. En voor alle genoemde B's is wat te zeggen. Het is daarom een complexe materie.
korte voorbeelden
Zal je niets meer doen in een perceel dan kan het zo maar zijn dat er straks alleen nog maar adelaarsvaren staat. Als dat oke is, gewoon laten gebeuren.
Voor de bewoners of beesten is een holte in een boom (nog meer B's) een reden tot Bewonen! Maar voor de burger die daar wandelt een gevaar en voor de Beheerder een must om te Beveiligen.

Inleidend beheer

Doel is hier binnen 2 5 of 10 jaar tot een niets doen te komen. Hier dienen afspraken gemaakt te worden over de wijze van oogt of kap. Paard, lier of mankracht kan hier een rol in gaan spelen.

Bosreservaat

Hier doen we niets meer en de grote onderliggende gedachte is dat dit voor de Bewoners / Beesten in het bos een heus thuis is en hier kan flora zich ongestoord ontwikken.

Markanten bomen en lanen

Oude lanen bestaan uit markante bomen en markante bomen staan ook soms los in het bos. Het zijn bomen die als groep of als individu benaderd dienen te worden.
Bij markante bosbomen kan er sprake zijn van VTA (veiligheid verpichting) dit is bij Laan bomen een zekerheid. Deze kosten jaarlijks geld om ze te bekijken en eventueel te verzorgen.

Burgers en Burgemeesters

Wij vermoeden dat de beste  bescherming en passend beheer geschied wanneer de verantwoordelijke persoon of organiatie betrokken is. Een burgemeester over vertegenwoordiger van een partij welke een substantieel gebied onder haar hoede heeft, komt met regelmaat in het bos. Bijna automatisch wordt dit dan een lokaal iemand. Met de beheerder, de boswachter onderhoud deze nauw contact in visie en beheer. Een jaarlijks terug kerend evenment is zeer denkbaar waarbij werken met elkaar en na afloop gezelig een BBQ. Maar laten we niet te veel invullen, laat het vooral een lokaal gebeuren zijn!